Reklamacije

Ukoliko bude potrebno Vaše reklamacije nam slobodno možete slati na: reklamacije@tritonex.rs
Komšija web shop je spreman da reši svaku novonastalu situaciju, kako bi potrošači bili zadovoljni uslugom i obavljenom kupovinom. 
Greške su sastavni deo svakog poslovanja, ali Komšijin tim je tu da ih sve uspešno reši! 

OŠTEĆENA ROBA
obavezno proverite paket! 

Kada Vam kurir donese paket, obavezno proverite da li postoje neka vidljiva oštećenja na njemu. Ukoliko je paket oštećen, niste u obavezi isti da primite, i možete ga vratitti nazad. U tom slučaju, uslikajte paket i Vaš račun, i pošaljite nam mailom podatke i fotografiju, kako bismo zaveli reklamaciju. Nakon obavljene reklamacije, uz Vašu saglasnost, poslaćemo Vam zamenski paket. 
Ukoliko paket nema vidljiva oštećenja, a kada ga otvorite roba bude oštećena, reklamaciju nam možete podneti najkasnije 24h od momenta prijema pošiljke. 
Reklamaciju možete izjaviti pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu dokaza o kupovini i proizvoda - robe koju reklamira. elektronskim putem ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. 

POGREŠAN ARTIKAL, NEISPRAVNA CENA
Ukoliko se desi da dobijete pogrešan artikal, ili da je cena pogrešno obračunata, takođe nas obavestite putem reklamacije@tritonex.rs i mi ćemo se potruditi da propust rešimo u što kraćem roku. Troškove vraćanja snosi poslodavac koliko je isporučen pogrešan artikal i ukoliko je cena neadekvatno obračunata. 

Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na ovaj Odgovor i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e-mail adresu prodavca: reklamacije@delete-me.tritonex.rs, ili preporučenom pošiljkom na adresu prodavca: Tritonex d.o.o., Srete Mladenovića 2, 34 000 Kragujevac. Ukoliko se potrošač ne izjasni u napred navedenom roku, smatraće se  da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Za dodatna pitanja u vezi reklamacija možete pozvati: +381 34 617 1297 ; 

Za reklamacije možete koristiti obrazac za reklamaciju robe.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupac ima pravo da najkasnije 14 dana od dana prispeća pošiljke u njegovu državninu, odnosno zaključenja ugovora na daljinu sa www.komsija.shop isti ugovor jednostrano raskine i to bez navođenja razloga. Ugovor se raskida putem obrasca za odustanak od ugovora, koji kupac dobija na mailu, zajedno sa obaveštenjem da je njegova porudžbina poslata. Obrazac za odustanak od ugovora je potrebno popuniti i dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi, kako bi se overila kod nas. Jednostranim raskidom se kupac oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Troškove povraćaja snosi kupac. 
U slučaju jednostranog raskida kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenski artikal. Povrat sredstava će biti izvršen nakon što roba pristigne u magacin prodavca i iskontroliše se. Ukoliko je kupac neadekvatno koristio robu, ili je oštetio.