Reklamacije

Sve Vaše reklamacije nam slobodno možete slati na: reklamacije@tritonex.rs
Komšija web shop je spreman da reši svaku novonastalu situaciju, kako bi potrošači bili zadovoljni uslugom i obavljenom kupovinom. 
Kako rešavamo reklamacije obavezno proverite u nastavku. 

KOMŠIJA, A ŠTA AKO JE OŠTEĆEN PAKET I ROBA?
Kada kurir stigne na Vašu adresu obavezno proverite paket(spolja i iznutra)!

Kada Vam kurir donese paket, obavezno proverite da li postoje neka vidljiva spoljašnja oštećenja na njemu. Ukoliko je paket oštećen spolja, niste u obavezi da isti primite, i možete ga vratiti nazad po kiriru- uz napomenu da ne želite da primite paket jer je oštećen. U tom slučaju, uslikajte paket i Vaš račun(koji je prilepljen na sam paket), i pošaljite nam mailom podatke i fotografiju, kako bismo zaveli reklamaciju. Nakon obavljene reklamacije, uz Vašu saglasnost, poslaćemo Vam zamenski paket. 

Ukoliko paket nema vidljiva oštećenja, a kada ga otvorite roba bude oštećena, reklamaciju nam možete podneti najkasnije 24h od momenta prijema pošiljke. Potrebno je da uslikate artikal, i pošaljete nam obaveštenje na reklamacije@tritonex.rs. Reklamacije se izjavljuju pisanim i elektronskim putem na naš mail, uz dostavu dokaza o oštećenom proizvodu. Elektronskim putem ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. U slučaju da je deo pošiljke ili cela pošiljka oštećena, poslaćemo Vam zamenske artikle ili izvršiti povraćaj novca, uz Vašu saglasnost. Oštećenu robu će naš kurir preuzeti i vratiti u naš magacin. Kada se vrši reklamacija, u slučaju oštećenja robe i paketa, troškove vraćanja robe snosi poslodavac. 

A AKO SAM DOBIO POGREŠAN ARTIKAL, I NEISPRAVNA CENA?
Ukoliko se desi da dobijete pogrešan artikal, ili da je cena pogrešno obračunata, takođe nas obavestite pisano u elektronskoj formi na reklamacije@tritonex.rs, a mi ćemo se potruditi da propust rešimo u što kraćem roku. Troškove vraćanja robe snosi poslodavac ukoliko je isporučen pogrešan artikal i ukoliko je cena neadekvatno obračunata. 

Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na ovaj Odgovor i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e-mail adresu prodavca: reklamacije@delete-me.tritonex.rs, ili preporučenom pošiljkom na adresu prodavca: Tritonex d.o.o., Srete Mladenovića 2, 34 000 Kragujevac. Ukoliko se potrošač ne izjasni u napred navedenom roku, smatraće se  da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Za dodatna pitanja u vezi reklamacija možete pozvati: +381 34 617 1297.

Za reklamacije možete koristiti obrazac za reklamaciju robe.

ŽELIM DA JEDNOSTRANO RASKINEM UGOVOR. 
Kupac ima pravo da najkasnije 14 dana od dana prispeća pošiljke u njegovu državninu, odnosno zaključenja ugovora na daljinu sa www.komsija.shop isti ugovor jednostrano raskine i to bez navođenja razloga. Ugovor se raskida putem obrasca za odustanak od ugovora, koji kupac dobija na mailu, zajedno sa obaveštenjem da je njegova porudžbina poslata. Obrazac za odustanak od ugovora je potrebno popuniti i dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi, kako bi se overila kod nas. Jednostranim raskidom se kupac oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Troškove povraćaja snosi kupac. 
U slučaju jednostranog raskida kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenski artikal. Da bi se ugovor jednostrano raskinuo i kupac odustao od kupovine, potrebno je da roba nije korišćena i da nema nikakva oštećenja. Povrat sredstava će biti izvršen nakon što roba pristigne u magacin prodavca i iskontroliše se. U slučaju jednostranog raskidanja ugovora, troškove povraćaja snosi kupac. Nakon kontrole vraćenog artikla,  ukoliko je kupac neadekvatno koristio robu, ili je oštetio, prodavac ima pravo da odbije odustanak od ugovora, i da ne izvrši povraćaj novca i zamenu artikla.